Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 72.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
ST
AC VI 80
Vives, Juan Luis, 1492-1540
Linguae latinae exercitatio
1615
0
ST
BU II 136/b
Dikastus Miřkovský, Jiří
Pohřeb urozeného pána ... Jaroslava Kryštofa Trčky z Lípy .. / Jiří Dikastus miřkovský ; Jaroslav Kryštof Trčka z lípy
1612
0
ST
BU II 136/a
Dikastus Miřkovský, Jiří
Postylla neb kázání krátká na evangelia ... Druhý díl / Jiří Dikastus miřkovský
1612
0
ST
ET XIII 51/a
Bartholdus z Braitenberku, Jiří, 1550-1616
Orationes synodales, sacrae, belicae, funebres / auctore... Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg
1606
0
ST
ACh IX 49
Bartholdus z Braitenberku, Jiří, 1550-1616
Orationes synodales, sacrae, belicae, funebres / auctore... Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg
1606
0
ST
AI V 53/b
Bartholdus z Braitenberku, Jiří, 1550-1616
Orationes synodales, sacrae, belliae, funebres
1606
0
ST
395/zl.
Závorka Lipenský, Tobiáš, 1553-asi 1612
[Pjsnie Chwáľ Božských: To gest: Spěwowé Swatj Cýrkewnj | Stařij y Nowij ... ] Tobiáš Závorka Lipenský
1606
0
ST
JU I 34
Závorka Lipenský, Tobiáš, 1553-asi 1612

Pjsnie Chwál Božských: To gest: Spěwowé Swatij Cýrkewnij | Stařij y Nowij ... / Od Kněze Tobiásse Záworky Lipenského Děkana Daubrawnického.
z Gradualů, z Antyphonářů | y giných wssech Duchownjch Pjsnij Latinských y Cžeských | kterýchž se w Shromážděnijch Swatých Cýrkewnijch od starodáwna požjwalo, a požjwá: Pro rozssýřenij Cti a Chwály Pána Boha Wssemohúcýho | w Trogicy gediného: A pro wzdělánj spasytedlné w Božj Prawdě wssechněch wěřijcých Křestianůw | Slawného a rozssýřeného Jazyku Slowanského vžjwagijcých: W nowě bedliwě podlé Slowa Božjho přehljdnutj, shromážděnj, sprawenj, a složenj

1606
0
ST
JQ IV 4
Závorka Lipenský, Tobiáš, 1553-asi 1612
Pjsnie Chwáľ Božských: To gest: Spěwowé Swatj Cýrkewnj | Stařij y Nowij ... / Tobiáš Závorka Lipenský
1606
0
ST
FP I 5
Závorka Lipenský, Tobiáš, 1553-asi 1612
Pjsnie Chwáľ Božských: To gest: Spěwowé Swatj Cýrkewnj | Stařij y Nowij ... / Tobiáš Závorka Lipenský
1606
0
ST
AA XV 59
Guido della Colonna
[Letopisové Trojánští]
1605
0
ST
FK IV 73/7
Chudecius, Jiří
Prytaneum amplissimi senatus Czaslaviensis instauratum et anagrammato - lemmato - graphia politica celebratum
1604
0
ST
FK V 3/5
Nigrinus, Jiří
Carmina exequialia lugentia obitum .... / D. Georgii Syri senioris ; et Vencesilai Hodkonis Vizovicensis ; Vencesilai Boemidis Dacziceni etc.
1604
0
ST
FK V 2/38
Chorinnus, Jan
In obitum filiarum duarum Domini Georgii Przesticeni a Ssorfenbergk
1599
0
ST
JF V 35/a
Vives, Juan Luis, 1492-1540
Linguae latinae exercitatio ... Libellus valde doctus et elegans nunc denuo in lucem editus
1597
0
ST
BB V 31
Nový Zákon : totižto wsseckna pjsma Ewangelická s Episstolami Swatého Pawla | y giných Aposstolůw Kanonykami: též y s Zgewenjm Swatého Jana
1596
0
ST
398/zl.
[Nowý Zákon: totižto | wsseckna pjsma Ewangelická ...]
1596
0
ST
AB VIII 32
Erasmus Rotterdamus, Desiderius, ca 1466-1535
Vdova křesťanská ... ku poctivosti ... královny Marie Karla císaře ... sestry / od Desideria Erasma Roterodámského sepsaná ; nyní pak na česko přeložená ... od M. Jana Khernéra Plzenského ...
1595
0
ST
BY II 49
Hystorya a žiwot swatých Barláma a Jozaffata, vyznavačův Božích a postevníkův, a vedlé toho mučedlnictví jiných svatých lidí, pod Avennýrem králem Indyánským
1593
0
ST
FK V 12/13
Obratkovitsch a Gorycza, Michael
In gratiam et honorem conscriptum et dedicatum non minus prudentiae quam integritate claris ac nobilibus viris domino primati, consuli totique adeo senatorio ordinis civitatis Missensis ...
1593
0

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]