Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/rss?q=bc%20vi%2089&s=-26&sd=DESC&page=1 Výsledky vyhledávání Bezženstwj Kněské Starodáwnostj Důwody yako y přjklady prowedené, a Proti Nedůwodné Zěnitbě Kohosy Adama Klementa Augezdeckého Hlasatele v Swatého Wáclawa nad Zderazem w Nowém Městě Praském postawené / Scipio, Šebestián Vojtěch