Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=971063&value=anal%C3%BDza%20diskurzn%C3%AD%20%5Bo%5D&lang=PL Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: analýza diskurzní [o] Sumář : Tureček, Dalibor, 1957-