Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=892789&value=Akulturacija&s=-96&sd=DESC&page=1&ticketId=-8&pageSize=50&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Akulturacija Dakotská kultura na rozcestí : Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 = Dakota culture at the crossroads : Vojta Náprstek and his Dakota collection from 1856