Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=892789&value=Akulturacija&page=1&lang=SK&pageSize=100&s=-96&sd=DESC&ticketId=-7 Vyhľadávanie podľa položky registra:: Akulturacija Dakotská kultura na rozcestí : Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 = Dakota culture at the crossroads : Vojta Náprstek and his Dakota collection from 1856