Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=891974&value=Aldobrandini,%20Ippolito,%201536-1605%20%5Bo%5D&lang=PL Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Aldobrandini, Ippolito, 1536-1605 [o]