Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=814972&value=Adam,%20Karl%20Borrom%C3%A4us,%201876-1966%20%5Bo%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Adam, Karl Borromäus, 1876-1966 [o]