Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=786858&value=Ahasver%20(legend%C3%A1rn%C3%AD%20postava)&s=-9&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Ahasver (legendární postava) Ahasver : Nikolska, Scarlet, 1949-