Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=783536&value=Avraham%20ben%20Moshe%20ben%20Maymon,%201186-1237%20%5Bo%5D&lang=CS Vyhledávání podle položky rejstříku:: Avraham ben Moshe ben Maymon, 1186-1237 [o] Meditace a Bible : Kaplan, Aryeh, 1934-1983