Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=778922&value=Averroes,%201126-1198&s=0&sd=DESC&page=1&ticketId=-7&pageSize=50 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Averroes, 1126-1198 Metafyzika jako věda : Otisk, Marek