Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=767217&value=Akademie%20v%C4%9Bd%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky.%20%C3%9Astav%20pro%20%C4%8Deskou%20literaturu%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie věd České republiky. Ústav pro českou literaturu [o] Místo líbezné - locus amoenus : Locus amoenus - místo líbezné (1993 : Praha, Česko) 11. 6. 1947 : založení Ústavu pro českou literaturu v dokumentech / Zatemněno : Ústav pro českou literaturu (Akademie věd ČR) Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu : Válka a konflikt v české literatuře (kongres) (2015 : Praha, Česko)