Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=714903&value=Armensko%20pitanje&lang=PL&s=-26&sd=ASC&page=1&pageSize=20 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Armensko pitanje Hrůzy východu : Hansa, Karel, 1890-1967