Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=714903&value=Armensko%20pitanje&lang=PL&pageSize=10 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Armensko pitanje Hrůzy východu : Hansa, Karel, 1890-1967