Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=627242&value=P%C3%A1s%20zalamovan%C3%BD%20(v%C3%A1le%C4%8Dek) Vyhledávání podle položky rejstříku:: Pás zalamovaný (váleček) Aurea Biblia sive Repertorium aureum Bibliorum = Bindus de Senis