Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=510555&value=allegorie&lang=PL&ticketId=-7&s=-9514&sd=ASC&page=1 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: allegorie Encyklopédie obrazův obsahující připodobnění, podobenství, allegorie, bajky, paramythie a hádanky : Černohouz, Jan Nepomuk