Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=510555&value=allegorie&lang=CS&ticketId=-7&s=0&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: allegorie Encyklopédie obrazův obsahující připodobnění, podobenství, allegorie, bajky, paramythie a hádanky : Černohouz, Jan Nepomuk