Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=466700&value=augustini%C3%A1nky%20Praha&lang=EN&pageSize=10&page=1 Search by index item:: augustiniánky Praha [Urbáře pražského novoměstského kláštera sv. Kateřiny]