Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=463192&value=Albrecht,%20Braniborsk%C3%BD,%20kardin%C3%A1l,%201490-1545 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Albrecht, Braniborský, kardinál, 1490-1545 Albrecht von Brandenburg und Halle / Krause, Hans-Joachim