Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1175808&value=Tom%C3%A1%C5%A1%20Akvinsk%C3%BD,%20svat%C3%BD,%201225-1274&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274