Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1167364&value=archiv Vyhledávání podle položky rejstříku:: archiv Bossche Bronnen : Heijden, P. J. van der Fond maltézské komendy Dívčí Hrad a Opava / Svátek, Josef Dějiny Okresního archivu Česká Lípa / Sovadina, Miloslav Berně v Čecháchr. 1527 Pešák, Václav Příspěvky k čsl. historické geografii Roubík, František 1890-1952 Judaica v archivu min. vnitra v Praze Bergl, Josef Studie k dějinám král. čes. komory Pešák, Václav Dějiny královské české komory or r. 1527 : Pešák, Václav Dějiny Chodů u Domažlic Roubík, František 1890-1952 Příspěvek k dějinám náchodského archivu Octavia Piccolominiho Roubík, František 1890-1952 Protokoly české dvorské kanceláře od pol. XVI. století do Bílé hory Roubík, František 1890-1952 Národní gardy v Čechách v letech 1848-1851 a jejixh registratury Roubík, František 1890-1952 Osudy registratury Albrechta z Valdštejna a jeho jičínské komory Roubík, František 1890-1952 Vývoj správních rozdělení Čech v letech 1850-1868 Roubík, František 1890-1952 K pokusu o evidenci obsahu zemských desk před sto lety : Letošník, Václav Ke vzniku správního rozdělení Čech z r. 1850 Roubík, František 1890-1952 K pokusu o evidenci obsahu zemských desk před sto lety : Letošník, Václav Berně v Čechách r. 1528-1529 Pešák, Václav K vývoji českého poštovnictví v Čechách v 16. až 18. století Roubík, František 1890-1952 Dějiny ústředního archivu českého státu : Kollmann, Josef