Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1158863&value=A%C5%A1-oblast%20(%C4%8Cesko)%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Aš-oblast (Česko) [o] Ašsko a Chebsko [kartografický dokument] : soubor turistických map 1:50 000 Vojenský kartografický ústav (Harmanec, Slovensko)