Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1158526&value=architektonick%C3%A9%20projekty%20--%2020.-21.%20stolet%C3%AD Vyhledávání podle položky rejstříku:: architektonické projekty -- 20.-21. století Brutalismus včera a dnes : masivní, expresivní, skulpturální Uffelen, Chris van, 1966-