Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1137918&value=al-Ghazz%C3%A1l%C3%AD,%20Ab%C3%BA%20H%C3%A1mid,%201058-1111%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: al-Ghazzálí, Abú Hámid, 1058-1111 [o] Zachránce bloudícího al-Ghazzálí, Abú Hámid Muhammad Ibn Ahmad, 1058-1111