Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1137741&value=A.%20B.,%201677-1748%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: A. B., 1677-1748 [o] Wiederlegung Der Atheisten, Deisten, Und Neuen Zweyffler, [Michel Mauduit]. Auß dem Frantzösischen ins Deutsche übersetzt [von Franz Anton von Sporck] Mauduit, Michel, 1644-1709 Wiederlegung Der Atheisten, Deisten, Und Neuen Zweyffler, [Michel Mauduit]. Auß dem Frantzösischen ins Deutsche übersetzt [von Franz Anton von Sporck] Mauduit, Michel, 1644-1709 Wiederlegung Der Atheisten, Deisten, Und Neuen Zweyffler, [Michel Mauduit]. Auß dem Frantzösischen ins Deutsche übersetzt [von Franz Anton von Sporck] Mauduit, Michel, 1644-1709 Geminata laetitia in corona anni exorta : Weýtah(!) Včenj Křestianského / Modlitbu Páně / Pozdrawenj Angelské / Srownánj Aposstolské / Desatéro(!) BOžj Přikázanj / Patéro(!) Přikázanj Cýrkewnj / Sedm Swátostj / S celau ostatnj Zpráwau Křestianskau w sobě obsahugjcý / podle Exempláře Německého w Rytmy Cžeské vwedený. CUM LICENTIA SUPERIORUM. 1721. Wytisstěno w Praze / v Karla Jana Hraby.