Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1131507&value=Albrecht,%20V Vyhledávání podle položky rejstříku:: Albrecht, V Teologický sborník 2001/2 : Lidská práva : Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci