Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1095446&value=Alexander%20%C3%9Ajezdsk%C3%BD,%20-1577%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Alexander Újezdský, -1577 [o]