Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1095445&value=Alexandr%20Plze%C5%88sk%C3%BD,%20-1577%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Alexandr Plzeňský, -1577 [o]