Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1071692&value=adres%C3%A1%C5%99 Vyhledávání podle položky rejstříku:: adresář La gerarchia cattolica 1908 : La gerarchia cattolica 1894 : Národní muzeum / Stloukal, Milan Plzeňská diecéze : Katalog iniciativ laiků pražské arcidiecéze 1995 Adresář kněží a jáhnů Arcidiecéze pražské : Centre culturels catholiques = Písek : Katalog církevních škol a školských zařízení Katalog církevních škol a školských zařízení : Průvodce a adresář Litoměřic / Dubenský, F. K. Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 2002 Die Büchereien in der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik / Adressenbuch der gesammten katholischen Ordenswelt : Katalog řeholních řádů a kongregací v ČSFR : Kürschners Deutscher Gelehrten - Kalender 1983 : Schuder, Werner Náboženská mapa Čech a Moravy : Adresář institucí Římsko - katolické církve na území Prahy / Hrudníková, Mirjam Adresář farností Arcidiecéze pražské : Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999