Suchergebnisse | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/index-item/rss?id=1066596&value=Ath%C3%A9nagoras,%20%C4%8Dinn%C3%BD%202.%20stolet%C3%AD.%20P%C5%99%C3%ADmluva%20za%20k%C5%99es%C5%A5any.%20%C4%8Cesky&ticketId=-7&lang=DE&pageSize=100&s=-26&sd=ASC&page=1 Suchen nach Index-Einheit: Athénagoras, činný 2. století. Přímluva za křesťany. Česky Přímluva za křesťany : Athénagoras, činný 2. století