Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/999608/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Konečný, Lubomír Jan, 1948- Staré Město u Uherského Hradiště : Konečný, Lubomír Jan, 1948- K románské podobě a funkci kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě / Konečný, Lubomír Jan, 1948- Zachranný výzkum románského kostela v Novosedlech / Konečný, Lubomír Jan, 1948- K otázce lokalizace Pulína / Konečný, Lubomír Jan, 1948- K nejstarším dějinám Drnholecka / Konečný, Lubomír Jan, 1948- Znojemský karner / Konečný, Lubomír Jan, 1948- Románská rotunda ve Znojmě : Konečný, Lubomír Jan, 1948-