Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/994514/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Vojenský zeměpisný ústav, Výškopisný plán Prahy z r. 1858 Prof. Karla Kořistky : Kořistka, Karel František Edvard, rytíř 1825-1906 Soubor map, vydaných u příležitosti 75 let Vojenské topografické služby Vltava od Ferchenhaidu až k Mělníku : Klub československých turistů Ústí n. L. a Litoměřice Písek : Žilina, Trenčín : 36°49° [Jihlava] : 33°49° [Rakovník] : [25 c IX., 3951] [Kladno] : [25 c X, 3952] [Podmokly a Pirna] : [2-X, 3652] [Varnsdorf] : [2-XI, 3653] [Česká Lípa] : [3-XI, 3753] [Ústí n. L. a Litoměřice] : [3-X, 3752] [Sušice a Vimperk] : [9-IX, 4351] [Horažďovice] : [8-IX, 4251] [Marianské Lázně] : [6-VII, 4049] [Kutná Hora] : [26 c XII., 4054] [Písek] : [8-X, 4252] [Sedlčany] : 4153 [Ústí n. L. a Litoměřice] : 3725