Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/993317/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Verl. Stift Schlägl : Zum siebenhundertjährigen Jubiläum des Prämonstratenser Chorherrnstiftes Schlägl... Die Kunstdenkmäler ... aus der Zeit Martin Greynings / Hager, Evermod Die Kunstdenkmäler des Stiftes Schlägel aus der Zeit Martin Greysings / Hager, Evermod