Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/992246/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = typis "Čsl. akc. tiskárna" Catalogus saecularis et regularis cleri dioeceseos Bohemo-Budvicensis pro anno Domini 1938 Catalogus saecularis et regularis cleri dioeceseos Bohemo-Budvicensis pro anno Domini 1938