Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/992098/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Guido della Colonna Letopisové Trojánští Guido della Colonna Letopisové Trojánští Guido della Colonna [Letopisové Trojánští] Guido della Colonna Letopisové Trojánští Guido della Colonna