Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/989547/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = slavnosti Svatojánské Navalis : Slavnosti v českých premonstrátských klášterech [separát] : in: Opera historica 8 : slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku Kuchařová, Hedvika, 1971- Solemnitas : Knedlik, Manfred Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku Nodl, Martin Ordentliche Beschreibung des christlichen und fürstlichen Beylags oder Hochzeit ... des Herrn Carolen, Ertzhertzog zu Osterreich, Burgund ... mit Fräwlein Maria, geborene Hertzogin zu Bayrn ... in Teutsche Carmina gestelt Wirri, Heinrich, -1572