Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/982328/rss?page=1&lang=EN&ticketId=-7&s=-9474&sd=DESC Search by authority: Personal names = Lány, Jeroným Malostranský hřbitov v Košířích 1680 - 1884 ; Lány, Jeroným