Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/971564/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Franz, Heinrich Gerhard, 1916- Spätromanik und Frühgotik / Franz, Heinrich Gerhard, 1916-