Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/970856/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = výtvarné umění německé Studien zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kunstgeschichte und Geschichte / Deutsche Kunst der Romanik / Legner, Anton, 1928-