Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/968341/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: [KLS] = intelektuální život Vlny vzpomínek : Spunar, Pavel, 1928- Rytíř a intelektuál : Veselá-Prudková, Lenka, 1975- Augustinus Moravus Olomucensis : Erasmus / Huizinga, Johan, 1872-1945 Via media : Hlaváček, Petr Grabmal des Intellektuellen / Lyotard, Jean-François, 1924-1998