Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/967857/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = archeologické výzkumy Hradiště nad Libušínem / Böhm, Jaroslav Velkomoravské město Mikulčice : Poulík, Josef, 1910-1998 Zum Stand der monastischen Archäologie in Böhmen / Sommer, Petr, 1949- Archeologický průzkum historického jádra města Uničova / Michna, Pavel J. Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově / Hrdlička, Ladislav, 1937-2011 Korinth, Mykene, Argos, Tiryns, Nauplia, Epidaurus : Penteas, E. Archaeologica Pragensia : Vorbericht über die Ausgrabungen im Salzburger Dom / Vetters, Hermann, 1915-1993 Dritter Bericht über die Braubungen im Salzburger Dom / Vetters, Hermann, 1915-1993 Kouřim v mladší a pozdní době hradištní : Šolle, Miloš, 1916-2004 Svatováclavská rotunda na Pražském hradě ve světle rotund velkomoravských / Pošmourný, Josef, 1910-1974 Die romanische Bronzeschale von Olomouc (Mähren, ČSSR) / Dohnal, Vít, 1932- Sezimovo Ústí (Alttabor) und Tabor : Richter, Miroslav, 1932-2011 Iskapanje ranosrednjovjekovne crkve sv. Marije u Trogiru / Marasović, Tomislav Kostel Panny Marie na Pražském hradě / Borkovský, Ivan, 1897-1976 Založení a stavební vývoj kostela p. Marie v Mostě = Hejna, Antonín, 1920-1986 Sídliště 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora Charvátová, Kateřina, 1950- Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách / Hejna, Antonín, 1920-1986 Kostel P. Marie na Budči (okr. Kladno) podle archeologického výzkumu v letech 1975-1980 = Šolle, Miloš, 1916-2004 Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči = Šolle, Miloš, 1916-2004