Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/967357/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Sumptibus consistorii, Catalogus cleri dioecesis Brunensis 1940 Catalogus cleri dioecesis Brunensis 1942