Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/957281/rss?ticketId=-7&pageSize=100&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Lešický, Ladislav Soupis západočeských urbářů 2. pol. 13. století - 1773 / Haubertová, Květoslava