Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/953591/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Haubertová, Květoslava Tepelský archivář Filip Matěj Klimeš : Haubertová, Květoslava O nejstarších tepelských listinách Haubertová, Květoslava Soupis západočeských urbářů 2. pol. 13. století - 1773 / Haubertová, Květoslava Státní oblastní archiv v Plzni : Haubert, Jan Státní oblastní archív v Plzni : Haubert, Jan