Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/951939/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = Palmýra Zaniklá města : kniha o slávě a zkáze Schreiber, Hermann Zaniklá města : Schreiber, Hermann