Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/951498/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Sumptibus Curiae Archiepiscopalis, Catalogus cleri archidioeceseos Pragensis anno Domini MCMXLVIII Catalogus cleri archidioeceseos Pragensis anno Domini MCMXLVIII