Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/951055/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = bohemika Strahovská knihovna 20 - 21 : Czechoslovak Collections in the British Library Bibliografie regionálních bohemik v západoněmecké publicistice za léta 1945 - 1966 Gollová, Miroslava Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliahna Petr, Stanislav, 1944- Ksiązki z Cech i o Czechach w dawnych bibliotekach Śląskich : Malicki, Jaroslaw Historica : Les sciences historiques en Tchécoslavaquie : Historical Sciences in Czechoslovakia : Les ciencias históriacs en Checoslovaquia : Historische Wissenschaften in der Tschechoslowakei Graus, František, 1921-1989 Bohemika v budapešťských archivech a jejich význam pro české dějiny ; Macůrek, Josef Bohemikale Handrschriften in der schwabacher Kirchenbibliothek : Machilek, Franz Věstník České akademie věd a umění / Trkal, Viktor PhDr Bohemika v historických knížních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15. - 18. století = Kašpar, Oldřich Skryté bohemikální poklady / Wižďálková, Bedřiška Literární procházky německou Olomoucí = Motyčka, Lukáš Slaviká XVI. sroročia univerzitnej knižnice v Bratislave / Kotvan, Imrich Bohemia : Seibt, Ferdinand, 1927-2003 Bohemia : Seibt, Ferdinand, 1927-2003 Bohemia : Seibt, Ferdinand, 1927-2003 Archivbestände zur Geschichte der böhmischen Länder : Seltene Bohemica des XVI. Jahrhunderts in schwedischen Bibliotheken / Kleinschnitzová, Flora Historische Zeitschrift : Kienast, Walther Historica : Graus, František, 1921-1989