Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/950042/rss?pageSize=10 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Urbánek, Rudolf Kutná Hora a husitství : Urbánek, Rudolf Bitva na Vítkově 1420 / Urbánek, Rudolf Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko - historicko - filologická : Žižkova doba : Urbánek, Rudolf Dvě studie o době poděbradské / Urbánek, Rudolf