Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/949258/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = kroj Národní oděv roku 1848 : Moravcová, Mirjam Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie - svazek XLIII, 1989, č. 1 - 2 = Langhammerová, Jiřina