Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/948918/rss?s=-9474&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Kon-press Sto rokov encykliky Leva XIII. Rerum novarum / Ďurica, Milan S.