Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/948917/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Ďurica, Milan S. Sto rokov encykliky Leva XIII. Rerum novarum / Ďurica, Milan S. Jozef Tiso : 1887-1939 / Ďurica, Milan S.